Productes

Productes químics

pel mantenimient industrial

Lubricants, greixos i aeosols per a la neteja i manteniment industrial

Productes de Celen Química

Celen Química, fabrica, envasa i comercialitza una amplia gamma de lubricants, greixos i desengreixants per al manteniment industrial i per als processos de fabricació, amb els quals, sigui necessària una lubricació exigent i d’alt rendiment, sent aplicable a un sector ampli de la indústria en general.

lubricants

GREIXOS

desengreixants

aerosOLS

complements

automoció