No puc veure aquesta animació Flash, no disposa del plugin de Flash instal·lat al seu navegador.
Descarregui aquí i torni a recarregar la pàgina una vegada instal·lat.

Greixos d’alt rendiment:

Greix recomanat en rodaments, coixinets, columnes i parts mecàniques de la indústria.

SLIPPERY Grease Extra EP

Greix multifuncional amb additius d’Extrema Pressió i micropartícules de PTFE. Incrementa la vida útil dels mecanismes reduint els costos de manteniment. Recomanada per rodaments, coixinets, columnes i parts mecàniques de la indústria.

SLIPPERY BLACK GREASE

Greix sintètic amb grafit i PTFE. Recomanada per coixinets, rodaments i engranatges sobrecarregats i alta temperatura. Indicada com anti-gripant de caragolam per muntatges roscats. Excel·lent comportament a 230º C.

PQL GLC

Greix d’alt rendiment multifuncional amb propietats d’extrema pressió, bona estabilitat tèrmica. Indicada per a la lubricació de rodaments i coixinets de lliscament sotmesos a fortes càrregues i velocitats mitjanes/altes. Òptim comportament en granuladores. Disponible en diferents consistències.
No ha trobat el producte desitjat? Sol·liciti més informació
Celen Química. Ctra. Torreserona, 80 - Tel. (+34) 973 750 354 · Fax: (+34) 973 750 631 · 25123 Torrefarrera (Lleida, Espanya).
©Celen Química 2008. Tots els drets reservats. - Política de Privacitat