No puc veure aquesta animació Flash, no disposa del plugin de Flash instal·lat al seu navegador.
Descarregui aquí i torni a recarregar la pàgina una vegada instal·lat.

Aerosols industrials:

Desgreixants, greixos i lubricants en Aerosol, lubricants especials per aplicar en qualsevol punt que exigeixi un alt nivell de lubricació i desgreixants que eliminen la majoria de brutícia en qualsevol tipus de superfície.

PQL DRIFAST

Desgreixant d’alt nivell de neteja en aerosol a base de disolvents d’evaporació molt ràpida

Dissol i elimina la majoria de brutícia en qualsevol tipus de superfícies.

Desenvolupats per a la neteja de cadenes, guies, útils, eines, etc. No conté dissolvents clorats.

SLIPPERY SPRAY

Lubricant sintètic en aerosol amb un alt contingut en PTFE. Especial per aplicar en qualsevol punt que exigeixi un alt nivell de lubricació.

Gran durabilitat, gran adherència i alta repelencia a l’aigua. Evita les arrancades amb sec i redueix el problema de l’avanç a salts (stick slip). Recomanat per cadenes, guies de desplaçament, guies verticals, etc.

SLIPPERY WHITE OIL

Lubricant amb PTFE incolor i atòxic sense silicones. Utilitzat com a lubricant d’alta penetració de cadenes, guies eixos, bulons, etc.

Desemmotllament de plàstics i cautxùs. Aplicable com anti - projeccions de soldadura.

PQL WAX FILM

Producte anticorrosiu en base cera de llarga duració. Formulat amb additius antioxidants. Indicat per a la protecció i conservació de qualsevol peça metàl-lica durant la seva producció, emmagatzemament i transport.

SLIPPERY LCQ 33A

Lubricant amb PTFE per a la indústria alimentària, plantes d’envasat, lubricació de rodets i cadenes, etc. Compleix norma H1.

PQL DESBLOCK

Oli multifuncional, penetrant, lubricant i desbloquejant. Nova fórmula avançada amb eficàcia demostrada tant per al montatge com per al desmontatge de femelles, cargols, clàvies, passadors, així com, qualsevol peça o accessori que es vulgui desmuntar o estigui fixe o enganxat.

PQL PROTEC PLUS

Nova fórmula optimitzada de protecció envers la corrosió, formulat amb additius antioxidants i productes que eviten el seu desplaçament per la superficie.

Proporciona una fina capa hidrófuga que protegeix de la humitat evitant la corrosió de peçes metàliques, motlles, superficies polides, així com la protecció i conservació de qualsevol peça metàlica durant la producció, emmagatzemament i/o transport.

PQL SIL OIL

PQL Sil Oil, està especialment desenvolupat per desmotllar plàstics i cautxus. Excel-lents qualitats com anti-projeccions als processos de soldadura. L'aplicació d'una fina capa del producte, facilita una bona interfase metall-plàstic.

PQL CAL M2/S

Greix hidròfug resistent a l'aigua formulada a base d'additius especials que li aporten al greix altes prestacions d'untuositat, adherència i poder segellant. Alt poder protector i anticorrosiu. Lubricació de rodaments, coixinets i tot tipus d'elements sotmesos a l'acció directa de l'aigua i el vapor amb altes càrregues dinàmiques en aplicacions industrials, construcció, maquinària agrícola, etc.

PQL GLC SPRAY

Grasa multifuncional EP de alto rendimiento en base aceite mineral de alto grado y jabón de complejo de litio. Contiene aditivos extrema presión y aditivos necesarios que le confieren una buena protección anticorrosiva, antiherrumbre y antioxidante. Lubricación de larga duración de todo tipo de mecanismos, rodamientos, cojinetes lisos, articulaciones, guías, ejes, husillos, etc., sometidos a cargas altas y velocidades medias altas.

PQL SEKA OIL

Lubricant d'alt rendiment adherent, repel·lent a l'aigua i resistent a cargues fortes. Conté additius inhibidors de la corrosió i el rovell, així com additius antidesgast i additius que li donen una bona afinitat amb el metall. El sistema d'aplicació, li permet desplaçar la humitat i adherir-se a les superfícies metàl·liques. Lubricació i protecció de cadenes, guies, rodaments, articulacions i amb general tot tipus de mecanismes sotmesos al contacte de l'aigua o en ambients humits a qualsevol tipus d'indústria.

SLIPPERY CHAIN PLUS

Greix sintètic hidròfug semi fluid formulat a base de PTFE i additius especials que li confereixen al greix grans prestacions d'untuositat, adherència i poder segellant. Alt poder protector i anticorrosiu. Lubricació de cadenes, rodaments, guies i qualsevol tipus d'element sotmès a l'acció directa de l'aigua i el vapor. Evita que el pols i la brutícia s'adhereixin a la cadena.

SLIPPERY TEFLEX AD

Greix blanc multifuncional EP d'alt rendiment i alt contingut en PTFE que conté additius d'extrema pressió, extrema adherència, anticorrosius, antirovell i antioxidants. Lubricació de llarga durada de tot tipus de mecanismes, rodaments, coixinets llisos, articulacions, guies horitzontals i verticals, eixos, cargos, etc., sotmesos a altes càrregues i velocitats mitjanes altes.

SLIPPERY MOTO CHAIN

Greix blanc Long Life hidròfug semifluid formulat a base de PTFE i additius especials que li donen al greix altes prestacions en les condicions més dures. Alta protecció anticorrosiva i antidesgast, de gran adherència i poder segellant. Cadenes amb retens de transmissió de motocicletes. Cadenes de Karts altament revolucionats. Cadenes de pas petit i articulacions industrials. Cadenes de transmissió de Quads.

SLIPPERY SEA

Greix per embaracions d'alt rendiment hidròfug, formulat a base de PTFE i additius especials que li donen al greix altes prestacions d'untuositat, adherència i poder segellant. Alta protecció anticorrosiva i lubricant. Lubricant amb sec blanc/translúcid especialment fabricat per la lubricació d'elements i mecanismes exposats a ambients marins i altes càrregues dinàmiques.

PQL CLEAN FAST

Barreja de dissolvents no clorats amb un alt poder desengreixant i de ràpida evaporació per a un màxim rendiment. Penetra ràpidament i dissolt els greixos, oli i altre impureses dels elements mecànics sense deixar residus. Especialment fabricat per a la neteja i el desengreix de cadenes, maquinària pneumàtica, motlles, carcasses i engranatges, equipaments de fre, peces de vehícles, màquines i acoplaments en treballs de reparació, manteniment i muntatge.

PQL CONTACT CLEANER

Netejador d'alta puresa fet amb dissolvents exclusius de ràpid assecament i progressiu, formulat per netejar i desengreixar eficaç i ràpidament la brutícia que s'acumula als circuits elèctrics i/o elèctronics. Especialment indicat per a la neteja i desengreix d'interruptors, circuits impresos, micro circuits, parts elèctriques i electròniques, bugies, relés i contactes elèctrics en general.

PQL Cu PASTE

Pasta de coure antigripant molt adherent per a mecanismes sotmesos a altes temperatures. Conté pols micronitzat de coure, additius antioxidants, anticorrosius i antidesgast dissenyada per a lubricar, protegir i facilitar el muntatge i desmuntatge de connexions roscades després d'un llarg període de temps i sota condicions severes. Pasta de llarga duració per a tot tipus de mecanismes, cargols, perns, unions roscades, juntes, martells perforadors, eixos de fre, acoplaments de tubs d'escapament i abraçadores de calderes que treballin a altes temperatures i/o estiguin sotmeses a l'acció corrosiva d'aigua o vapors.

PQL PASTE 450

Pasta de muntatge especial per a connexions roscades amb un alt contingut en zinc i altres additius que li proporcionen excel·lents característiques lubricants, antidesgast, extrema pressió, elevada conductivitat elèctrica i protecció contra la corrosió. Recomanada per a protegir i facilitar qualsevol muntatge i desmuntatge de peces i elements metàl·lics roscats. Evita el contacte metall-metall.
Per les seves excel·lents característiques de conductivitat i protecció a la corrosió, és molt apropiada per connectors elèctrics.
No ha trobat el producte desitjat? Sol·liciti més informació
Celen Química. Ctra. Torreserona, 80 - Tel. (+34) 973 750 354 · Fax: (+34) 973 750 631 · 25123 Torrefarrera (Lleida, Espanya).
©Celen Química 2008. Tots els drets reservats. - Política de Privacitat